Fassaadid ja välisseinad

Vuugid tuleb teha ühtlased. Pind peab olema puhastatud.

 

 Soojustus on ebapiisavalt kinnitatud.

Soojustusplaadi ja olemasoleva seinapinna vahele ei tohi jääda välisõhule avatud tuulekanaleid, milles külm õhk saaks vabalt liikuda ja seina konstruktsioone jahutada. Sellised kanalid ja tühimikud on väga ohtlikud ka tulekahju korral, kus leegid võivad nende kaudu väga kiiresti levida.

Sile/tasane aluspind: Kleepsegu kantakse üle kogu soojustusplaadi pinna. Soojustusplaadid tuleb paigaldada nii, et plaatide vahelised küljed jääksid segust puhtaks.

Ebatasane pind: Kleepsegu paigaldatakse pätsikestena. Nakkepind soojustuse ja seina vahel peab olema vähemalt 50%. Kanda 4-6 segupätsi nii, et seguga oleks kaetud vähemalt 40% soojustusplaadi pinnast. Kleepsegu maksimaalne paksus pärast plaadi seinale kinnitamist on umbes 20 mm. Esimesel soojustusplaatide ringil ümber maja tuleb lisaks segupätsikestele panna kleepsegu ka ühtlase vaaluna soojustusplaadiservale. Nii välditakse lahtise õhukanali/tühimike teket soojustuse servades ja välisõhk ei pääse soojustuse taha seina jahutama. Selline "suletud perimeeter" tuleb teha vähemalt iga 2,5 kõrgusmeetri järel - nii hoitakse ära õhuringlus välisseina sees. Õhkvahe soojustusplaadi ja seina vahel ei tohi olla suurem kui 2cm.

KaSoojustus on ebapiisavalt kinnitatud1.pngsutatud materjal: weberi fassaadisoojustussüsteem http://www.weber.ee/fileadmin/user_upload/home%20activities/activities%201%20fassaad/univers/Toojuhendid/WeberTherm%20toojuhis.pdf