Läbiviigud

Toru ümber peab olema läbiviigu hülss või koorikisolatsioon.


Piiretest läbiminekul ei tohi torude vaba liikumine piirdes olla takistatud.
Betoonpiirdest läbiminekul tuleb küttetoru paigaldada kaitsehülsi või koorikisolatsiooni sisse.
Osad toruhülsid on dekoratiivsed, kuna ei ulatu seinast läbi. Läbiviiguhülsid peavad ulatuma tuletõkkest läbi, sest torude joonpaisumise tõttu tuleb GPG segu lahti.

Sadevee läbiviigud peavad olema isoleeritud.

Kuna sadeveetorustikus võib esineda olukordi, kus torustik on täielikult vett täis, siis selle ehitamisel tuleb kasutada vähemalt SN 8 rõngasjäikusega või siis S14 ringijäikusega PVC torustikku. Sadeveetorustik peab taluma vähemalt 0,5 barist rõhku ehk 5 m veesammast. Lisaks on soovitatav sadeveetorustiku põlvekohad fikseerida omavahel klambritega, et need hüdrauliliste koormuset all lahti ei saaks tulla. (Pildil on kasutatud vale surveklassiga toru ning torustiku läbiviigud ei ole tihendatud.) Sadeveetoru tuleb isoleerida täies ulatuses (k.a. konstruktsiooni sees). Sisemine sadevete äravoolutoru tuleb isoleerida nii kondensaadi kui müra leviku vältimiseks. Isoleerimine peab vastama RYL 2002 "Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1" peatükk "G9 Isolatsiooni" nõuetele. Sadeveetorustike läbiviikudes peab isolatsioon olema paigaldatud katkematult, et vältida kondensaadi tekkimist konstruktsioonis.

Sadeveetorustikule peab torustiku puhastamiseks paigaldama survekindlad puhastusluugid. Lisaks peab puhastusluuk olema ca 1m kõrgusel puhtast põrandast. (Pildil ei ole kasutatud survekindlaid puhastusluuke ning need on hakanud juba survekatsel lekkima. Lisaks on puhastusluugi kõrgus vale ning kokku on pandud erinevaid torustikke).