Teraskonstruktsioonid

Ebaühtlane keevis ja keevisõmbluse mõõtmete viga.


(Kasutatud materjal: EVS-EN ISO 5817:2014 Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited. Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi)

Ebaühtlane keevis ning nelikanttorude keevist ei alustada ega lõpetata profiili nurgas.


(Kasutatud materjal: EVS-EN ISO 5817:2014 Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited. Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi)

Keevitustööde järgselt on pritsmed eemaldamata.
Pritsmed on lisametalli tilgad, mis on keevitamise käigus põhimetalli või tardunud õmbluse pinnale sattunud ja sinna külge sulanud (viga 602).


(Kasutatud materjal: EVS-EN ISO 5817:2014 Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited. Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi)

Paljud projektijärgsed kinnitused on teostamata.

Lubamatu ava mõõt.
Poldi augud on tehtud suuremaks. Poldi ava piki ja ristihälve ületab EVS-EN 1090 vastava lubatud hälbe. Kinnitusvahendite aukude asukoha lubatud hälve on +- 2 mm.


(Kasutatud materjal: EVS-EN 1090)