Katused

Kogu katus lainetab, rullmaterjali on ladustatud rõhtasendis.

Rullmaterjale tuleb transportida ja ladustada püstises asendis. Rõhtasendis transporditud või ladustatud rullmaterjal võib deformeeruda ja kokku kleepuda.

Paigaldatud aurutõkke lõhkumine. Naeltega lauad vastu aurutõket.
Katust tuleb hoida mehhaaniliste vigastuste eest (naelad, metallist esemed jne).
 

Krunt on kantud ettevalmistamata, ebatasasele tasandamata betoonalusele.
Betoonpinnad tuleb enne paigaldamist puhastada tolmust ja katta bituumenkrundiga P3, et saavutada bituumenrullmaterjali nake aluspinnaga. Aluspind peab olema puhas ja kuiv ja ei tohi olla jäätunud. Aluses ei tohi olla suuremaid pragusid kui 3 mm ja teravaservalisi astmeid.
(Kasutatud materjal: bituumenrullmarejali paigaldusjuhis http://www.k-kate.ee/uploads/ckeditor/files/Bituumenrullmaterjali%20paigaldusjuhis(1).pdf)

Aurutõkke all on kivid.
Pind, millele rullmaterjal paigaldatakse peab olema kuiv ja puhas. Alusel ei tohi olla ega sinna tekkida enam kui 3 mm suurusi või teravaservalisi astmeid ega pragusid. Parandusi võib teha ainult 300x300 mm lappidega.

SBS-i all on õhu ja vee "kotid".


Pind, millele rullmaterjal paigaldatakse, peab olema kuiv ja puhas. Suurem vesi tuleb eemaldada kuivatuskaabitsa abil, seejärel kuivatada niiske pind gaasipõletiga.
 

Pealiskate ei ole 100 % kinni.
Bituumenrullmaterjal keevitatakse aluse külge kinni, kuumutades gaasileegiga selle aluspinda bituumeni sulamiseni samaaegselt materjali lahti rullides. Ühendusvuuk keevitatakse hiljem vuugirulli kasutades kinni, lastes bituumenil vuugi vahelt 1-1,5 cm ulatuses välja valguda.  
 

Hüdroisolatsioon pole korrektselt paigaldatud.  Vuukide ühenduskohad ei ole tihedad.

Pealiskihi paanide otsa ülekate peab olema 150 mm.

(Kasutatud materjal: bituumenrullmarejali paigaldusjuhis http://www.k-kate.ee/uploads/ckeditor/files/Bituumenrullmaterjali%20paigaldusjuhis(1).pdf)

Katu sel ei tohi olla seisvat vett rohkem kui 15 mm.

Katuse soojustusmaterjal peab olema sademete eest kaitstud.

(Kasutatud materjal: Villa paigaldusjuhend http://werrowool.eu/paigaldusjuhis/paigaldusjoonised-1)