Mõõdistamine

BETOONPÕRANDA NIISKUS

Enne põrandakatete paigaldamist või betoonist aluskonstruktsiooni katmistöid tuleb mõõta betooni suhteline niiskus (RH).

Suhtelise niiskuse piirmäärad on antud kattematerjali paigaldusjuhendites ja RYLides.

Betooni niiskust mõõdetakse ühes suunas kuivava plaadi puhul 0,4d ja kahes suunas kuivava plaadi puhul 0,2d sügavuselt, kus d on plaadi paksus.

Täiendavaks kontrolliks on soovitatav mõõta niiskust nii tarindi pinnakihis (0...5mm) kui ka sügavuselt 0,4A.

 

(Kasutatud materjal: RT14-10984 Mõõtmissügavused erinevatel tarindilahendustel)

Niiskuse mõõtmine pinnapealt.

Niiskuse mõõtmine CCM meetodil.

CCM meetodil peab RH olema 2% (=80%).

Niiskuse mõõtmine puuraugust.

HÜDROISOLATSIOONI TESTIMINE JA MÕÕTMINE

Hüdroisolatsiooni nakketest.

Vastavalt RYLile peab näidistööl teostama nakke testi.

Hüdroisolatsiooni paksuse mõõtmine.

Seintes 0,4 mm.

Põrandas 0,5 mm.

Nurkades ja trappide ümbruses koos kangaga 1,5 mm.

TASASUSE MÕÕTMINE

Tasasuse mõõtmine.

Tasasust mõõdetakse 2 m kiillatiga.

VÄRVI PAKSUSE MÕÕTMINE

Värvi paksuse mõõtmine.