Tuletõke

Tulekaitse

https://www.rescue.ee/dotAsset/e97cdbd0-78db-4db1-8cdc-d443e4165cdb.pdf

Tulekaitse kipsplaadiga

http://www.framewall.ee/public/documents/KNAUF/Tulekaitse_kipsplaatidega_2003TR.pdf lk68-

Ehitusvahud ja tuletõkkematerjalid

https://www.hilti.com/medias/sys_master/hea/h59/9149034594334/Hilti_catalogue_2014_EST_9_firestop_chemicals.pdf?mime=application%2Fpdf&realname=Hilti_catalogue_2014_EST_9_firestop_chemicals.pdf

Tuletõkkemansett

Päästeameti poolt avaldatud 2013 https://www.rescue.ee/dotAsset/54021b40-dd3f-4624-96ea-4c5b4a73cf8f.pdf

http://eestiohutus.ee/tuletokkemansett-valik-paigaldus-ja-enimlevinud-vead/

OBO süsteem

http://obo.ee/et-ee/tooted/Tuletoke-OBO-susteemiga-3139.html

Tuletõkkevaht

http://eestiohutus.ee/tooted/labiviikude-tuletokkesusteemid/zapp-zimmermanni-tuletokkevahu-susteem-2k-ne/

http://eestiohutus.ee/tooted/labiviikude-tuletokkesusteemid/

video tuletõkkevaht vs tavaline vaht

http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub/et/masters-club/solution/15