Küte

Küttetorustik ei tohi olla paigaldatud üksteisele liiga lähedale, sellisel juhul ei mahu isolatsiooni paigaldama. Lisaks tuleb järgida, et teisi kommunikatsioone on võimalik teenindada. (Pildil on näha, et küttetorustike taha jääb peitu ventilatsiooni reguleerklapp.)

Tuleb kasutada kolmikuid. Halvasti teostatud keevis. Terastorude monteerimisel ei ole kasutatud tehaselisi kolmikuid, vaid need on tehtud kohapeal tehases ettevalmistatud toorikuid kasutamata. Tagajärjeks on see, et magistraaltorudele tehtud harutorude liitmikud ei vasta EVS-EN ISO 9692 nõuetele. Torud on sisse lükatud magistraaltorudesse ja seejärel keevisega auk kinni kasvatatud. Lisaks on tegemist ka keeviste mittevastavusega EVS-EN ISO 5817 ehk puudustega keevis.  (Kasutatud materjal: EVS-EN ISO 9692; EVS-EN ISO 5817)

Terastorustik peab olema korrodeerumise kaitseks värvitud vastavalt paigaldatavale keskkonnaklassile. Soojas ruumis sees olev torustik peab olema kaetud vähemalt 80 µm kruntvärviga. (Pildil värvimata jahutuse terastorusiku väljavõtted.)

Pildil on näha, et läbi lae minekul puuduvad küttetorustikel hülsid ning küttetorustikud on otseses kontaktis hoone konstruktsioonidega. Kuna hoone konstruktsioon on raudbetoonist, siis niiskuse toimel hakkab tsement rauda korrodeeruma ning küttetorustiku eluiga lüheneb kordades.

Küttetorustiku läbiviigud peavad kaitsma torustikku seina konstruktsiooni mõjude eest ning võimaldama küttetorustikul liikuda (temperatuuri muutustest tekkiv joonpaisumine). Läbiviiguhülss peab olema tsentreeritud ning täidetud elastse materjaliga. (Pildil on näha, et hülsid ei ole tsentreeritud või üldse puuduvad, läbiviiguavad ei ole elastselt täidetud.)

Küttetorustikul peab soojusisolatsioon olema konstruktsioonist läbiv ning tuletõkkemastiks peab olema paigaldatud isolatsiooni peale. Vastasel juhul hakkab küttetorustik temperatuuri muutustel liikuma ning tuletõkkemastiks ei püsi enam peal ning läbiviik ei taga nõutud tulepüsivust.

Torustike kõrgusi tuleb järgida lähtuvalt tööprojektist ja kasutajate mugavusest.

Radiaatori ajamite ühenduskarbid on jäänud radiaatorite taha,need peab välja tooma.