Torustikud

Kaevukaaned on katmata - pori ja liiva sattumine torustikku.

Ehitus- ja remonttööde käigus tuleb välistada ehitusjäätmete sattumist kanalisatsiooni.

Kaevu ümber peab olema 300 mm liiva, kive torustiku vastas olla ei tohi.

(http://www.pipelife.ee/ee/media/pdf/catalogs/Reoveekanalisatsioon_2408.pdf)

Torustiku all peab olema korralik liivalus, kive ei tohi olla.

Kanalisatsioonitorustiku üleminekul väiksemalt suuremale, peavad torulaed olema ühes tasapinnas. (Pildil on näidatud vale paigaldus, kus torupõhjad on pandud ühele kõrgusele.)

Liiva-, õli- ja rasvapüüduri ning pumplate alla peab olema paigaldatud betoonplaat, et pinnase veed ei tõstaks mahutit maa seest üles. Lisaks võib mahutite tühjendamine ning uuesti täitmine tekitada ebasoovitud deformatsioone ning torustike purunemisi. (Pildil on näha pumplat, mis on paigaldatud monoliitsele betoonalusele.)

Kui mahutid asuvad teede või platside all, peab nende kaitsmiseks olema valatud koormust hajutav betoonplaat. (Pildil on näha, et koormust hajutavat plaati ei ole ning juhul kui mahuti seinad annavad järgi, vajub auto läbi asfalti.)

Torud ei tohi paigalduse järgselt olla õhus.

Kanalisatsiooni õhutustoru

Katusele ulatuvad kanalisatsiooni õhutustorud peavad olema teostatud UV kindlatest materjalidest ning ulatuma 0,5 m üle katusepinna.

PVC kanalisatsioonitoru ei ole UV kindel ning seda ei tohi kasutada. PVC toru muutub päikese toimel rabedaks ning võib lumekoristuse ajal puruneda.

Külmades ruumides (pööningul, katusel jne) paigaldatakse tuulutustorule soojusisolatsioon, kui torul ei ole heli- või tuletõkkeisolatsiooni. Tuulutustoru aurutõkke läbiviik tuleb hoolikalt tihendada, et niiskust sisaldav siseõhk ei saaks kondenseeruda külma toru pinnale ja tekitada niiskuskahjustusi.

(Kasutatud materjal: Uponor kanalisatsioonilahenduste käsiraamat https://www.uponor.ee/~/media/countryspecific/estonia/download-center/plumbing/hd/mount-instr/kinnistukanalkasiraamat112012.pdf?version=1;

Kasutada tuleb tehaselisi üleminekuid.

Küttetorustiku löökankrud on paigaldatud ebakorrektselt.

 Umbes 1/3 löökankrust ulatub konstruktsioonist välja. Vastavalt Hilti löökankru paigaldusjuhendile, peab löökankur olema kogu ulatuses paigaldatud konstruktsiooni sisse, et oleks tagatud kandetugevus. Igal kiilankrul on kindlaks määratud paigalduse sügavus ning vastavalt sellele ka koormustaluvus.

Kui sademeveetorustik ehitatakse survetorustikust, peab see olema viidud kuni esimese kaevuni, et ei tekiks hoones sees erinevate materjalide liitumisel lekke kohti (erinevast materjalist toodetud torud on erinevate väliste läbimõõtudega ning need  on süsteemi kõige nõrgemad kohad). (Pildil on kasutatud erinevaid materjale survetorustiku ehitamiseks, mis ei ole õige.)