R/bet. konstruktsioonid

Põrandate ettevalmistustööd.

Vastavalt BY45 järgi on nõuded kandvale konstruktsioonile enne villa- või polüstüreenplaadi paigaldust:

- Aluskonstruktsiooni kõrguslik hälve +- 15mm;

- Aluskonstruktsiooni tasasus/astmelisus +- 5mm;

- Ebatasasused eemaldada ja vajadusel aluspõrand tasandada.

Paigaldatud isolatsiooniplaati tuleb kaitsta.

Puudub armatuur ning monolitiseerimises ei tohi olla tühje kohti.

 
Paigaldatud õõnespaneelid peavad töötama ühtse monoliitplaadina. Selleks otstarbeks paigaldatakse paneelide vuukidesse vastavalt vuukide sarrustamise skeemile sarrusvardad ja vuugid betoneeritakse.  Sidemete armatuuriks võib olla kas tavaline armatuusvarras (ribivarras läbimõõduga 10 - 25 mm) või 7-traadiline eelpingetross. Armeering peab olema pidev. Pikivuukides olevate sidemevarraste ankurduspikkus on 1-1,5 m, sõltudes varda tüübist, läbimõõdust ja betooni tugevusklassist. Enne sarruse paigaldamist puhastatakse vuugid sinna sattunud prahist, talvel lumest ja jääst. Sarruse õige asendi tagamiseks kasutatakse fiksaatoreid.

Paneelide vuugid betoneeritakse valatava konsistentsiga betoonseguga ühtlase pideva joaga. Betoonisegu peab täitma kogu viigu mahu ja katma ühtlaselt kogu sarruse pinna omakaalu või välismõju-vibratsiooni toimel.

 
(Kasutatud materjal: http://www.betoneks.ee/index.php?id=267; Eelpingestatud õõnespaneelid http://www.tmbelement.ee/failid/Upload/tooted_failid/1307601077.pdf)

 


Armatuur valel pool. Peaks teise armatuuri taha toetuma. Töötab tõmbele. 

Valuhaav - põhjuseks vormi ühenduskoha kohal eraldunud betoon.

 

Teostamata betooni järeltööd.

Betoonipiima nired kumavad läbi värvi. Betoonipind tuleb enne värvimist puhastada.

Ebakvaliteetsed aukude parandustööd. Parandustööd tuleb teha parandustoodetega, mille säilivus ja muud omadused vastavad parandatava betooni omadustele. Kõik kasutatavad parandustööde valmistooted peavad olema CE-märgistatud.


(Kasutatud materjal: BÜ4 2010)

Poorsed ukse nurgad.

Parandustööde lubatud kogused.


(Kasutatud materjal: BÜ4 2010)

Tsingitud ja muud pinnad peavad olema kaitstud betoonivalude eest. Betoonipiimaga kaetud pinnad tuleb koheselt puhastada ning tagada nõuetekohane tsingikiht.