Betoonpõrandate niiskuse mõõtmine

Betooni suhtelise  niiskuse mõõtmine puuraugu meetodil.

Pakume teenust betoonpõranda suhtelise niiskuse mõõtmiseks ,et aidata Teil vältida hilisemaid probleeme betooni liigniiskusest tekkivate kahjustustega nii konstruktsioonides kui põrandakatete paigaldamisel.

Mõõtmist teostatakse vastavalt juhendkaardile RT-10984-et

Mõõteseadmeks: VAISALA SHM40

Kontakt:

Lõuna-Eestis: Margus Türkson +3725028534; margus.turkson@gmail.com

Põhja-Eesti: Jaak Sori +37253986480; jaak.sori@j-inseneriburoo.com

Maksumus: Kokkuleppel.

Tööde lühike kirjeldus:

Puuraugumeetodi puhul mõõdetakse niiskust tavaliselt 16 mm läbimõõduga august. Augud puuritakse lööktrelliga, puhastatakse ja paigaldatakse hülss mis tihendatakse külgedelt. Toru ots tihendatakse  veeaurutiheda tõkkega ja lastakse ühtlustuda vähemalt 3 ööpäeva. Kolme päeva pärast paigaldatakse hülssi mõõteseade ja tihendatakse ülejäänud toru pealne. Mõõteseade peab  hülsis olema vähemalt tund siis ühendatakse seadmega lugeja ja saadakse tulem. Arvestada tuleb kahel päeval kohal käimisega ja kolme päevase ooteajaga tulemuste saamisel.

Mõõtmissügavus valitakse vastavalt juhtumile olenevalt mõõtmiste eesmärgist. Kui mõõtmistega selgitatakse välja betooni pinnale paigaldatud materjalide niiskuskoormust, on kõige tähtsam mõõta niiskust võimalikult betooni pinna lähedalt, et saaks hinnata näiteks kas kõrgema niiskussisalduse puhul on materjal vastu pidamis võimeline (kriitiline niiskussisaldus). Niiskuskoormuse algupära välja selgitamisel tuleb niiskust mõõta üsna mitmest sügavusest ja tarindi eri kihtidest, et saaks veeaurusisalduse (Abs) põhjal hinnata niiskuse liikumise suunda (joonis 21). Kui mõõtmisega selgitatakse välja veeavariis märjaks saanud ala ulatust, tuleb esmajärjekorras valida mõõtmissügavuseks selline sügavus, milleni voolav vesi kõige tõenäolisemalt imendus või muul viisil liikus.

Tellijale esitatakse mõõteraport.