Fassaad

http://www.majaehitaja.ee/fassaadi-soojusisolatsiooni-liitsusteemi-sils-ehitamine/

SILS paigaldusjuhend 

http://www.caparol.ee/teenused/infomaterjal/fassaadid-ja-soojustamine.html

SILS süsteemi plussid miinused, järelvalve tegemine.

http://www.kredex.ee/public/Uuringud/MLR_liit_2_.pdf

omanikujärelvalve

http://www.omanikujarelevalve.com/fassaadide-soojustamine-12-tuupviga/

artikkel

http://kodu.postimees.ee/4163689/fassaadide-soojustamine-ja-renoveerimine

http://www.fassaadihooldus.ee/Fassaadide_soojustamine_82.htm