Väikeplokk vaheseinad

Sillus peab toetuma täiskivile.

Müüritis peab olema laotud sellise arvestusega, et sillus toetuks täismõõdus (lõikamata) plokile - nii kantakse koormused efektiivsemalt silluselt müürile ja väheneb pragude tekke oht avade nurkades.

Fibo silluseid peab alati paigaldama tahk kirjaga UP ülespoole. Kui sillus paigaldatakse teisiti, siis on üsna suur tõenäosus, et ta vajub koormuse all läbi ja tekivad praod.

Alati on soovitatav laduda silluse ja koormuse vahele 3-4 plokirida. Silluses oleva armatuurkarkassi kaitsmiseks korrosiooni eest ja tulepüsivuse suurendamiseks peab sillused krohvima.

Ebapiisav silluse toetus.

Fibo plokkide puhul, kui ava on suurem-võrdne 1,5 m, siis peab sillus müürile toetuma vähemalt 250 mm, väiksemate avade korral võib toetuspikkust vä hendada kuni 130 mm-ni.

Puudub armatuur.

Armeerida tuleb kindlasti silluse alumine ja ülemine plokirida, esimese plokirea pealt, viimase alt ja vahepeal iga 5.vuuk. Nurkade armeerimisel lõigata sisemine traat läbi ja painutada vastavalt nurgale. 

Puudub armatuuri ülekate.

Armatuuri ülekate jätkamisel peab olema min 300 mm. Kui sein on paksem kui 150 mm, tuleb õhkvaheladumise korral kasutada kummaski mördipeenras ühte armatuuri. Bi-armatuur tuleb sängitada korralikult mördikihi sisse, et see ei puutuks kokku õh uga. Paksu isolatsiooni ja õhukese plokkvoodriga fassaad nõuab temperatuurikõikumise tõttu kõige tihedamat armeerimist. CE märgistus on Bi armatuuril kohustuslik. Puudub armatuuri ülekate.1.png

Laotavaid vaheseinu (eriti väiksema laiusega laotud kividest sahtiseinu) ei tohi laduda nn. peenrale, kuna sellega ei tagata seintele esitatavaid tule- ja heliisolatsiooninõudeid.

Laotud vaheseinad tuleb ülevalt korrektselt tihendada.