Ehitusvead vol.5 seminar

21. märts 2019
Tallinn, Euroopa hotelli konverentsisaalis

Seminar annab Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe punkte 5,7TP

8.45-9.15 Kogunemine, hommikune kohvi ja amps.

9.15-10.45 Märgade ruumide tüüpilised ehitusvead ja probleemid.

Jaak Sori-Volitatud ehitusinsener, tase 8

·                     Märja ruumi tarindid;

·                     Märja ruumi tarindi ehitusvead;

·                     Märja ruumi planeerimise vead;

·                     Alustarindite  ehitamise vead;

·                     Hüdroisolatsiooni paigaldusvead;

·                     Hüdroisolatsiooniga liituvate seadmete paigaldusvead;

·                     Märja ruumi aurutõkke vead;

·                     Plaatimistöö vead;

·                     Ehitusfüüsika;

·                     Niiskus ja niiskuskahjustused, hallitus;

·                     Vigadest ehituskahjustusteni;

·                     Märja ruumi mõõtmistööd, mõõteseadmed ja mõõtetulemuste hindamine;

·                     Märja ruumi dokumenteerimine;

10:45-11:15 Kohvipaus

 

11:15-12:00 Märgade ruumide tüüpilised ehitusvead ja probleemid. JÄTKUB

Jaak Sori-Volitatud ehitusinsener, tase 8

12:00-13:00 Lõuna

13:00-14.30 Mõõtmine ja mõõtetehnikad erinevate inseneriprobleemide lahendamisel

Erki Soekov-TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituut, lektor

Loeng käsitleb inseneritöös aktuaalset küsimusevaldkonda- mõõtmist, mõõtmistehnoloogiaid ja – seadmeid ning mõõtmistulemuste tõlgendamist. On tavapärane ja eeldatav, et erinevate inseneritöö ülesannete käigus on vajalik välja selgitada tarindite olukord ja töötingimused, milleks tuleb koguda täpsemaid andmeid ja mõõta erinevate mõjurite intensiivsuseid. Mõõtmise viiside ja metoodikate ning sobivate mõõteseadmete leidmise osas on praktilises ehitussektoris ilmnenud kahjuks mitmeid segadusi ja levimas on mitmeid väärarvamusi. Pole harvad juhud, kus vale metoodika või seadme abil saadud sisult väärad mõõtmistulemused hälbivad tegelikkusest olulisel määral, kuid need võetakse aluseks ehituslike või ehitusõiguslike otsuste tegemisel, põlistades valed järeldused sellega edasisse protsessi. Käesolev seminar peaks andma vastused küsimustele:

 

 • Millised on tüüpilised ülesanded, mille juures insener vajab mõõtmist;
 • Mida on ehituses põhimõtteliselt võimalik mõõta ja mida mitte;
 • Millised on võimalikud mõõtmisviisid laboris ja välitingimustes;
 • Millised mõõtmised on täpsed ja millised paratamatult ligikaudsed;
 • Milleks on vaja mõõtmistööde lähteülesannet ja kuidas selleni jõuda;
 • Millised on mõõteseadmed, mida ehituses erinevate ülesannete puhul kasutatakse;
 • Mida need seadmed mõõdavad, kuidas fikseeritakse ja salvestatakse tulemused;
 • Millised on mõõteandmed, nende kuju, dimensioonid, mõõtmisi käsitlevad standardid ja normid;
 • Mis on mõõteseadmete taatlus, taadeldud seadmete kasutamise tõendamine ja mõõtjate atesteerimine;
 • Kuidas mõõtmised välitingimustes tehniliselt ja praktiliselt läbi viiakse;
 • Mida tuleb silmas pidada laborimõõtmiste puhul;
 • Mis moodi peaks mõõtmistulemusi töötlema, tõlgendama ja analüüsima, et jõuaksime tõeste järeldusteni;
 • Millised on tüüpilised probleemid ja vead mõõtmistöödel ehituses;
 • Mida teha olukorras, kui mõõtmistulemused pööravad pea peale visuaalmeetodil tehtud järeldused;
 • Mõõtmiste osatähtsusest ekspertiisides ja järelevalves;

14.30-15:00 Kohvipaus

15:00-16.30 Mõõtmine ja mõõtetehnikad erinevate inseneriprobleemide lahendamisel

Erki Soekov-TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituut, lektor. Volitatud ehitusinsener, tase 8

 

Seminari maksumus 130.-€ Hinnale lisandub käibemaks.

Info ja registreerimine margus.turkson@gmail.com või koolituba@gmail.com