Ehitusmaksumuse hindamise meetodid

04. aprill 2019
Tallinn, Euroopa hotelli konverentsisaalis

Ehitusmaksumuse hindamise meetodid.
04.04.19a. Tallinnas, Euroopa hotelli konverentsi ruumides ja 11.04.2019a. Rahvusarhiiv Tartus
Seminar annab Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe punkte 5,7TP!
Seminar on vaade ehituseelarvestamisele pisut laiemast vaatenurgast: tavapärasele küsimusele „kuidas (tehniliselt) õigesti eelarvestada“ on lisatud mõningad mõõtmed, mis kirjeldavad terviklikumat arusaama ehitusmaksumuse temaatikast nii nagu see paistab praktilisel ehitusturul osalejale. 
Käsitluse saavad järgmised küsimused:
•    Ehitussektori toimimispõhimõtted – mis tegelikult turul toimi(u)b ja mis mitte
•    Ehitusettevõtted Eesti ehituses – milline pilt sellest välja joonistub?
•    Tellija – kas jalgadel kõndiv rahakott, rahakoobast valvav lohe või koostööpartner,kes ootab paindlikkust ja mõistlikke koostöölahendusi 
•    Ehitusmaksumuse hindamise erinevad funktsioonid (ülesanded), mida ootab ehitusturg
•    Eelarvestamise, ehitusmaksumuse hindamise ja maksumusplaanimise erinevusest
•    Kuidas praegu kasutusel olevad eelarvestussüsteemid ja –paradigmad praegu vastavad tu-ru nõudlusele
•    Kuidas eelarvestust praegu reguleerivad õigusaktid,normid, juhendid, ja klassifitseerimis-süsteemid vastavad turu nõudlusele
•    Millised on eelarvestamise metoodikate peamised põhimõtted
•    Milliseid muutuseid on majandussektoris ehituse maksumuse hindamisel märgata ja kuidas peaksime neile reageerima
•    Kuidas kujundada toimiv ettekujutus eelarvestamisest kui terviklikust praktilisest süstee-mist
•    Milliseid tehnilisi lahendusi saaks soovitada eelarvestamise eri liiki ülesannete täitmiseks SME-tüüpi firmas või ehitustellija meeskonnas
•    Kas excel on eelarvestamise tulevikku silmas pidades „surnud“ või väidame seda ennatli-kult
•    Miks eelarvestusprogrammid või tabelarvutus ei lahenda osapoolte eelarvelisi muresid
•    Millest alustada eelarvestamist ja milleni peaks tulemus välja jõudma
•    Milline roll on mahuarvutusel ehitusmaksumuse hindamisel ja kuidas seda paremini hallata
•    Kulupõhine vs. väärtuspõhine eelarvestamine ehituses. Mudelite ekslikkuse näiteid
•    Töövõtumeetodite ja ehituslepingu mõju hinnastamisele ja tulemile
•    Ehitusaegse finantseerimise võimalused ja erinevate meetodite eelised-puudused
•    Lisa- ja muudatustööde eelarvestamine
•    Alltööde eelarvestuse meetoditest ja vigadest
•    Eritööde eelarvestamise põhimõtted
•    Arendusprojekti eelarvestamise eriküsimused
•    Projekteerimis-ehitustöövõtul kulude eelarvestamise erisused
•    Vähempakkumiskonkurssidel ellujäämise strateegiatest
•    Kasutusetapi kulude hindamine ja väärtuspõhise inseneritöö maksumus
•    Järelevalve kulu ja lepingu erikulude hindamine
•    Tüüpilistest vigadest eelarvestamisel ja nende vältimisest

Erki Soekov-TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituut, lektor. Volitatud ehitusinsener, tase 8

8.45-9.15 Kogunemine, hommikune kohvi ja amps.
9.15-10.45 Seminar
10:45-11:15 Kohvipaus
11:15-12:00 Seminar jätkub
12:00-13:00 Lõuna
13:00-14.30 Seminar jätkub
14.30-15:00 Kohvipaus
15:00-16.00 Seminar jätkub
Seminari maksumus 130.-€ Hinnale lisandub käibemaks.
Info ja registreerimine margus.turkson@gmail.com või koolituba@gmail.com