Soojusisolatsioonitööd ja erinevate sõlmede toimivad lahendused fassaadil.

21. veebruar 2019
Tallinn, Euroopa hotelli konverentsisaalis

Seminar annab Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe punkte 6,3TP

Seminar käsitleb soojusisolatsioonide küsimusi elamu- ja ärihoonete ehitamisel. Seminar on suunatud inimestele, kes tahavad rohkem teada efektiivse ja toimiva soojustamise põhimõtetest, osata valida erinevate soojustussüsteemide ja –materjalide vahel, õppida ära tundma ja vältima soojustusvigu.  Seminar on praktilisema suunitlusega (teoreetilisi punkte käsitletakse taustateadmistena vastavalt vajadusele), esitatavad teemad ja -materjal toovad välja sellised soojustamist puudutavad  põhimõtted, sõlme- ja probleemilahendused mida otseselt ehituspraktikas rakendada saab.  Käsitletavad teemad:  

 • Soojus ja soojuse leviku viisid looduses ning ehitistes
 • Soojusega koos toimivad nähtused (niiskus, õhu ja ainete liikumine) ja nende kontroll
 • Soojusisolatsiooni osa hoone toimiva sisekliima ja energiatõhususe kavandamisel
 • Hoone õhutiheduse vajalikkus ja õhutihenduse tagamise meetmed
 • Hoonete erinevad liigid ja neis vajalikud soojustustasemed
 • Soojusisolatsiooni tööpõhimõtted erinevates ehitustarindites
 • Fassaadide soojustamise peamised süsteemid (tuulduv, liitsüsteem ja membraan)
 • Soojustusmaterjalide valik, nende toimivusomadused ja kaasfunktsioonid
 • Soojustussüsteemide tuleohutus ja helipidavus
 • Soojustuse maksumuse ja tasuvuse hindamine
 • Soojustussüsteemi projekteerimine ja soojustustarindi sõlmede toimivad lahendused. Näiteks vundamentide, seinte, põrandate, avatäidete, lame- ja kaldkatuste, parapettide jne isoleerimine, vee- ja aurutõkkelahendused jms. 
 • Soojustamistööde tehnoloogiad, paigaldus- ja  kvaliteedinõuded
 • Soojustustööde hange, lepingud, ehitustööde korraldamine, juhtimine ja tööohutus
 • Soojustamistööde järelevalve ja ekspertiisid
 • Tüüpvead ja probleemid soojustamisel ning nende vältimine

Erki Soekov-TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituut, lektor. Volitatud ehitusinsener, tase 8

 

8.45-9.15 Kogunemine, hommikune kohvi ja amps.

9.15-10.45 Seminar

10:45-11:15 Kohvipaus

11:15-12:00 Seminar jätkub

12:00-13:00 Lõuna

13:00-14.30 Seminar jätkub

14.30-15:00 Kohvipaus

15:00-16.00 Seminar jätkub

Seminari maksumus 130.-€ Hinnale lisandub käibemaks.

Info ja registreerimine margus.turkson@gmail.com või koolituba@gmail.com