Õhutihe ja tuuletihe ehitamine

Teipimise põhitõed.

 • Kõikide erinevate konstruktsioonide/materjalide liitekohad (plokk-metall, plokk-betoon, betoon-metall, täisbetoneeritud õõneplokksein käsitletakse plokkseinana) tuleb teipida.
 • Betoonivalude liitekohtasid (monteeritava ja monoliitbetooni liitekohtasid) teipima ei pea.
 • Täisbetoneeritud PEIKKO-talad loetakse monoliitbetoonkonstruktsiooniks ning nende liitesõlmi metall ja betooniga ei teibita.
 • Katuslaes teibitakse kõik õõnespaneelide tehaseavad, niiskuse väljakuivamise augud. Kommunikatsioonide, ripplagede karkassi kinnituskohti täiendavalt ei teibita.
 • Õhutiheduseks vajalik teipimine teostatakse väliskonstruktsioonide sisepinnas, mitte välispinnas.
 • Õhutiheduse seisukohast ei ole vahet, kas seintele paigaldatakse teip krohvi alla või peale (tulekaitsevärvi puhul värvi alla).
 • Põranda ja seinte liitekohtade teipimine vahelagedel teostatakse õõnespaneeli pealt seina peale. Aluspõrand (pealevalu) tehakse peale paneeli ja seina liitekoha teipimist ning aluspõranda ja seina liitekohta lisaks ei teibita.
 • Pinnasel põrandal (I korrusel) teibitakse kõik valuvuugid, seina ja põranda liitekohad (sh sisemised kandeseinad), mahukahanemisvuugid silikoonitakse, põrandasse betoneeritud pistikupesasid ei teibita, teibitakse kõik toru ja kaabliläbiviigud. Kohtades kus teipi kasutada ei saa, kasutatakse spetsiaalset kummimassi.
 • Plokkseintesse paigaldatavad süvistatud harutooside tagused täidetakse enne toosi paigaldust krohviseguga. Samuti krohvitakse freesitud kaablite ja torude tagused. Betoonseintes ei ole seguga täitmine vajalik.
 • Aluspinnad peavad olema puhtad st siledad, tolmu- ja silikoonivabad.
 • Imavad (nn krohv, betoon, blokid jne) pinnad eelnevalt kruntida (N: TESCON PRIMER RP-ga või analoog). Kruntimine peab toimuma vahetult enne teibi paigaldamist, sest krundi pind jääb ajas mitte vajalikele osakestele nakkuvaks.
 • Kindlasti peab teibid hõõruma spetsiaalse labidaga (N: PRESSFIX labidas või analoog) vastu aluspind (rulliga paigaldus ei ole aktsepteeritav).
 • Kasutada professionaale kes teibivad kogu hoone!