Ehitusvead vol.3 kordusseminar

13. detsember 2018
Tallinnas, Euroopa hotelli konverentsi ruumides

Praktiline seminar ehitusvigadest vol.3

09.01.2019a. Rahvusarhiiv Tartus ja 13.12.18a. Tallinnas, Euroopa hotelli konverentsi ruumides.

 

Seminar annab Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe punkte 5,26 TP!

8.45-9.15 Kogunemine, hommikune kohvi ja amps.

9.15-10.45 „Oleme seda kogu aeg niimoodi teinud…“

Rain Reino-Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

·        Põhilised ehitusvead Sweco EST  objektidel-vundamendist katuseni, eriosad ,teed platsid;

·        Täitedokumentatsiooni koostamine;

 

10:45-11:15 Kohvipaus

 

11:15-12:45 Põlva liginullenergia gümnaasiumi ehitustööd omanikujärelevalve pilgu läbi.

Vaiko Kann- Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7

 

·        Liginullenergia hoone  õhupidavuse saavutmine, soovitused teipimisele;

·        Hüdroisolatsioon ja läbiviigud;

·        Keskkonnaklassid ja materjalide kaitsmine;

·        Üldised OJV teemad läbi kogemuse pagasi;

 

12:45-13:45 Lõuna

13:45-15.15 Ehituse ekspertiisid ja uuringud.

Erki Soekov-TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituut, lektor

·        Loeng käsitleb ehitusekspertiiside korraldamist. Sellega seonduvaid probleeme ja tekkivaid küsimusi;

·        Ekspertiisi tellijate soovid ja mured, võimalused ja ootused. Samuti peamised seadused ja nõuded, mis käsitlevad ehitusekspertiiside tegemist;

·        Käsitletakse, mis ekspertiisi tulemustest ehitusprotsessis sõltub ja kuidas ekspertiisi tulemusi efektiivsemalt protsessis ära kasutada;

·        Loengu käigus antakse ülevaade erinevatest ekspertiisi (auditi) liikidest, nendele vajalike lähteülesannete ja hankekutsete koostamisest, vajalikest eeluuringutest;

·        Eri tüüpi ekspertiiside hulgas toome näiteid konstruktiivsetest, muinsuskaitselistest, tuleohutuslikest, ehitusfüüsika, jms audititest, samuti aga ka TDD ja finantsilist tüüpi audititest ning kasutusloa taotlemiseks vajalikest eksperttegevustest;

·        Teemade koosseisus käiakse läbi põhilised ehituslikud (nii vanemate kui ka uuemate hoonete) probleemid, mis kerkivad eri tüüpi ehitistes sagedamini esile. Uurime, milles seisnevad ehitiste varjatud puudused;

·        Loengu käigus kirjeldatakse näidisekspertiisi läbiviimise protsessi;

·        Loengu teemade hulgas tulevad käsitlusele soovitused ekspertiisides esinevate peamiste probleemide äratundmiseks ning soovitused nende lahendamiseks;

15.15-15:45 Kohvipaus

15:45-16.30 Ehituse ekspertiisid ja uuringud jätkub.

Erki Soekov-TTÜ Ehituse ja arhitektuuri instituut, lektor

 

Seminari maksumus 130.-€ Hinnale lisandub käibemaks.

Info ja registreerimine margus.turkson@gmail.com või koolituba@gmail.com