Puitkonstruktsioonid

Isolatsiooni villa jääke ei tohi kasutada.Tekkivad täiendavad lisavuugid. Mis pole konstruktsiooni heli- ja soojapidavusele head.

Puitkonstruktsiooni lõigatud pinnad peavad olema kaitstud.

Igasuguste roovituste puhul ei tohi jätkukohad sattuda järjest samasse kohta või samale kandjale!