Tööohutus

TÖÖOHUTUS

Kaevikute kaevamisel sügavamal kui 2 m peavad kaeviku nõlvad olema toestatud (kasutades nt kilpidega nn "kastidega" või lausa sulundseintega) või peavad kaevikutel servad olema viidud lamedamaks kui on konkreetse pinnase varisemisnurk. (Pildil teostatakse kaevetöid 5m sügavusel, kuid puuduvad toestuselemendid.)

Pikendusjuhtmed vedelevad maas.

Materjalid, seadmed ja üldjuhul iga objekt, mis ükskõik mis viisil liikudes võiks mõjutada töötajate ohutust ja tervist, peavad olema kinnitatud sobival ja ohutul viisil.

(Kasutatud materjal: Riigi Teataja - töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses)

Katkised kaablid (25 m peale üle 12 katkise koha!).

Piire puudulik.

Kukkumise vältimiseks paigaldatud kaitsepiirdel peab olema vähemalt jalapiire (varbalaud), 1 m kõrgusel paiknev käsipuu ja nende vahel 0,5 m kõrgusel asetsev vahepiire.

Puitpostide paigaldamisel max sammuga 2,25 m tuleb nende ristlõike valimisel arvestada 125 kg koormusega, mis käe kõrgusel paikneva piirdelaua kinnituskohale mõjudes ei tekitaks läbipainet rohkem kui 25 mm. Ristlõige võiks olla 31x125 mm, soovitatavalt 31x150 mm.

(Kasutatud materjal: Tööohutus ehitusplatsil http://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/failid/dokumendid/Meedia_ja_statistika/Truekised/

Tooohutus_ehitusplatsil.pdf)

Kas olemasolevast kaitsepiirdest ikka piisab?

Katuse serva tuleb paigaldada kaitsepiire või ohutusvõrk:

 - väiksema kui 15 kraadise kaldega katuse serva külge, kui räästa kõrgus ületab 3,5 m (heades ilmastikuoludes võib räästa kõrgus olla 5 m);

- kui katuse kalle on vähemalt 15 kraadi ning räästaserv kõrgem kui 2 m;

- suurema kui 34 kraadise kaldega katusele tuleb tööpiirkonna lähedale paigaldada täiendav kaitsepiire või ohutusvõrk. Selle kaugus tööpiirkonnast ei tohi ületada 2m suurema kui 60 kraadise kaldega katusel ja 5 m väiksema kalde korral.

 Katuse äärele paigaldatavat kaitsepiiret asendab edukalt ka tellingule paigaldatav kaitsepiire.

Kaitsepiirded peavad olema kohtades, sh tellingutel, töölavadel ja käiguteede vabadel külgedel, kus kukkumiskõrgus on vähemalt 2 m.

(Kasutatud materjal: Tööohutus ehitusplatsil http://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/failid/dokumendid/Meedia_ja_statistika/Truekised/Tooohutus_ehitusplatsil.pdf)

Redel varikatusele - ei järgita mitte mingeid tööohutuse nõudeid.

Redelil töötamise meelespea ajutistel kõrgtöödel:

  • redelil ei tohi olla nähtavaid kahjustusi, deformeerunud osi või muid puuduseid;
  • redelil ei tohi seista kõrgemal kui ülalt kolmandal pulgal või astmel;
  • redelil tohib töötada reeglina madalamal kui 5 m aluspinnast;
  • redelile peab saama kindlalt toetuda ja sellest peab saama kogu aeg kinni hoida, ka siis, kui midagi kanda tuleb;
  • redel peab olema paigaldatud nii, et see kasutamise ajal kindlalt seisab;
  • redel peab seisma tugeval sobiva suurusega liikumatul alusel nii, et selle pulgad püsivad horisontaalselt;
  • lukustatava mitmeosalise redeli ja pikendusredeli eri osad ei tohi üksteise suhtes liikuda;
  • üksikredelid ei tohi olla kokku seotud, liimitud ega ühendatud kruvide ja/või naelte abil, välja arvatud juhul, kui see on ette nähtud kasutusjuhendis;
  • juurdepääsuredel peab olema piisavalt pikk, et ulatuda vähemalt ühe meetri võrra üle juurdepääsutasandi, välja arvatud juhul, kui redel on statsionaarselt kinnitatud.

(Kasutatud materjal: Tööohutus ehitusplatsil http://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/failid/dokumendid/Meedia_ja_statistika/Truekised/Tooohutus_ehitusplatsil.pdf )

PUHTUS

Puudulik ehitusplatsi koristamine.

Tegemist vastvalminud objektiga ning tellijale üleantava kraanikausiga!?

Objekti lõppkoristus:

- ripplae tagune ning laed koos kõikide kommunikatsioonidega;

- kaabliredelid ja valgustusrennid;

- VK seadmed, radiaatorid, ventiilid, segistid, trapid (ka seestpoolt) ja nähtavale jäävad torud;

- nähtavale jäävad ventilatsioonitorustikud, plafoonid, reguleerklapid ja restid, agregaadid;

- uste ja akende sulused puhastatakse ja hinged ja lukud õlitatakse;

- aknad, klaasseinad ja klaasuksed;

- valgustid;

- elektrikilbid;

- pistikupesad, lülitid, kaablikarbikud ja pinnapealsed kaablid

MATERJALI LADUSTAMINE

Kipsplaate ladustatakse valesti. 

Sisetingimustes: Kipsplaadid ladustatakse tasasel alusel max 600 mm vahedega alustugedel. Plaat peab olema kaitstud otsese niiskuse mõju eest. Juhul kui plaadid on lattu saabudes niisked, tuleb alustoed paigutada vahedega, mis välistaks plaatide deformeerumise kuivamise käigus. Ladustamispaik peab olema korralikult ventileeritav.

Välitingimustes: Kipsplaat ei kahjustu lühiajaliste sademete tagajärjel. Hallituse tekkimise vältimiseks tuleb märgunud plaatidel lasta kuivada. Plaadid tuleb ladustada võimalikult tasasel alusel ja alustugedel, vältimaks plaatide otsest kokkupuudet pinnase või taimestikuga. Plaadid tuleb katta vett mitteläbilaskva kile või presendiga. Õhu ringlemise tagamiseks ei tohi kate ulatuda pinnaseni ja kipsplaatide ning katte vahele peavad olema paigaldatud distantsliistud.

Metallprofiile võib ladustada välitingimustes, aga sadevete äravoolu tagamiseks tuleb materjal ladustada kaldega.

Valesti ladustatud kipsplaatidel on oht kipsimassi purunemisele ja katte kartongi välja venivusele.

(Kasutatud materjal: Gyproc paigaldusjuhis http://www.framewall.ee/public/documents/GYPROC/Kasiraamat.pdf)

Materjali vale ja õige ladustamine.

Ventilatsioonitorud peavad olema mõlemast otsast kaetud! Vale ja õige näide.