Elektripaigaldis

(EVS-HD 60364-5-52:2011- MADALPINGELISED ELEKTRIPAIGALDISED Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine Juhistikud)
 

See tabel on juhtmete kohta, juhtme all mõeldakse ühesoonelisi-kiulisi juhtmeid. Tabelis olevad väärtused peaks olema kuni 8mm juhtmel sisemine raadius mitte vähem kui 4x diameeter (D – ümarjuhtme välisläbimõõt).

Kaabli (näiteks 3G2,5) kohta kehtib:

a) lubatav painutusraadius juhistikus

  • — ühesoonelistel kaablitel 15-kordne kaabli läbimõõt,
  • — mitmesoonelistel kaablitel 12-kordne kaabli läbimõõt.

b) 50 % võrra vähendatud painutusraadius

  • — ühekordsel painutusel,
  • — nõuetekohasel paigaldusel,
  • — kaabli soojendamisel üle 30 °C,