Ripplaed

Ripplae kinnitused ei tohi olla paigaldatud nurga alla. Samuti ei tohi need olla vastu ventilatsiooni ega teisi torusid.

Ripplagede paigaldamisel tuleb järgida projektijärgset kõrgust. Arvestada tuleb  ripplae paigaldamisel kõigi kaasnevate probleemidega sh. lae tagused torud.Võimalusel tuleb torusid tõsta.

Pildil on L-liist pandud akna külge. Pole arvestatud kahekordse kipsplaadiga ja akustilise krohviga. Antud juhul tuleb lae alumine pind klaasiga tasa.Ümber tuleb teha kakssada ruutmeetrit lage!

Alati kutsuda objektijuht ja arutada kõiki kaasnevaid nüansse ning leppida kokku lõplik kõrgus.

Ärge unustage märkida kipslaele teenindusluukide asukohti. Laekarkassi tegemisel tuleb arvestada ka luukide suurustega!

Riputustraadi otsa välja ulatus riputiankrust peab olema vähemalt 15mm

Ankurriputi ei ole kinnitatud korrektselt CD profiili.Enne ripplae plaadi paigaldamist kontrollida riputid ja kinnitused üle.

Peakandja läbi lõigatud.Peaks vekseldama ja täiendavad riputid lisama.Vastavalt Knauf paigaldusjuhendile D11lk 23 soovitatule:

Koormuste kinnitamine kipsplaatlagede külge Lisakoormused, nt valgustid, kardinasiinid ja muu, saab kipsplaatlakke kinnitada universaaltüüblite, kipsi- ja vedruklapptüüblite või Knauf Hartmut kipsitüüblitega, kui tulepüsivusnõuded puuduvad. ■ Väikesed koormused Vahetult plaatkatte külge kinnitatud üksikkoormused ei tohi ületada 6 kg plaatide kandurite vahekauguse (kahe kandeprofiili vaheline kaugus) ja meetri kohta. ■ Suuremad koormused Karkassile kinnitatud üksikkoormused ei tohi ületada 10 kg profiili ja jooksva meetri kohta. Kui laele kehtivad tulepüsivusnõuded, siis kehtivad järgmised piirangud. Karkassile on lubatud sobivate kinnitusvahenditega kinnitada lisakoormusi, mille kaal on maksimaalselt 5 kg/m² ja maksimaalselt 10 kg riputuspunkti kohta. Pinnale paigaldatavaid detaile, mille kaal on kuni 0,5 kg/m² (nt suitsu-, liikumisandurid) võib kinnitada plaatkattel vabalt valitud kohta. Plaatkattele või karkassile kinnitatavate koormuste kohta kehtib üldiselt alljärgnev. Neid lisakoormusi tuleb arvestada kipsplaatlagede omakoormuste arvutuste juures vastavalt lk 4 diagrammile. Raskemad koormused tuleb kinnitada otse kandvate tarindite (vahelagi) või abikonstruktsioonide külge.