Asendiplaan

Teedeehitus

Tee ja teetööde kvaliteedinõuded

https://www.riigiteataja.ee/akt/112022013001

Tänavakivid

http://www.kivitom.ee/tanavakivid-kasulik-teada/tanavakivide-paigaldusjuhend/

http://geos.ee/ee/docs/geose-taenavaplaatide-dekoratiivsete-aia-ja-taenavakivide-iseseisev-paigaldamine.html

http://raekivitehas.ee/admin/upload/Dokumendid/Sillutus-%20ja%20aarekivide%20paigaldus-%20ning%20hooldusjuhend.pdf

Aluspind tänavakividele

http://www.kivitom.ee/tanavakivid-kasulik-teada/tanavakivide-aluspohjad/

Kivitüübid ja kivimustrid

http://www.kivitom.ee/tanavakivid-kasulik-teada/tanavakivide-tuubid/

Klinkersillutuskivi

http://wienerberger.ee/toodetest/penter-klinkersillutuskivide-paigaldusjuhend

Äärekivid ja veerennid

http://www.kivitom.ee/tanavakivid-kasulik-teada/aarekivid/

Sillutiskattega tee seadus

http://www.kivitom.ee/tanavakivid-kasulik-teada/valjavotteid-seadustest/

Artikkel

http://meistriklubi.postimees.ee/3696691/majaumbrus-nagusaks-tanavakividega

Asfalt

Tehnilised tingimused asfaldivõrgule

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/ehitus/ma_asfaldivorkude_projekteerimise_ja_paigalduse_juhised_30_01_15.pdf lk3

Aukude parandamiseks lihtne moodus

http://www.asfotex.ee/

Asfaltsegu paigaldamise kulud

http://eprints.tktk.ee/735/1/Ralf%20Kalm%20KTEI%2081%20L%C3%95PUT%C3%96%C3%96%20pdf.pdf

Aed

Keevispaneelide paigaldamine

http://pood.sungate.ee/media/kasutusjuhendid/aiapaneelid/Keevispaneelide_paigaldusjuhend.pdf

http://www.abpolar.ee/wp-content/uploads/2017/04/Paneelaia-paigaldusjuhend.pdf